Irena Moszczyska

Psycholog dziecięcy

mgr Patrycja Nowak-Moszczyńska

Psycholog dziecięcy pracuje zarówno z dziećmi zdrowymi, aby odkryć i w pełni wykorzystać ich potencjał, a także pomóc w problemach i trudnościach, jakie napotykają w życiu; jak i z dziećmi niepełnosprawnymi, monitorując i wspomagając ich rozwój oraz udzielając wsparcia ich rodzicom.

Oferta dla dzieci zdrowych:

  • konsultacje psychologiczne
  • diagnoza poziomu rozwoju / diagnoza poziomu inteligencji

  • określanie mocnych stron i uzdolnień dziecka i wspomaganie ich rozwoju
  • diagnoza i terapia dzieci

  • warsztaty dla rodziców

Oferta dla dzieci niepełnosprawnych:

  • Diagnoza poziomu rozwoju
  • Monitorowanie i wspomaganie rozwoju dziecka
  • Wsparcie dla rodziców
  • Dogoterapia

Psycholog dziecięcy przyjmuje w Ośrodku „Dać skrzydła”, przy ul. Kulczyńskiego 7a/1 w Słupsku. Oferta Ośrodka obejmuje także zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych, zajęcia socjoterapeutyczne, rehabilitację dzieci i niemowląt metodą NDT-Bobath, logopedię wczesnokliniczną oraz język angielski dla dzieci. Szczegóły oferty na stronie:
www.dacskrzydla.pl