Irena Moszczyska

Peelingi łączone

W przypadku trudnych do usunięcia zmian lekarz często decyduje o zastosowaniu dwóch
lub trzech peelingów jednocześnie, co znacznie zwiększa efektywność zabiegu.