Irena Moszczyska

Psycholog

mgr Krzysztof Nowak-Moszczyński

Konsultacje (poradnictwo) psychologiczne

Diagnoza psychologiczna:

  • diagnoza funkcji poznawczych (uszkodzeń OUN)
  • diagnoza ilorazu inteligencji
  • diagnoza osobowości (obejmuje wykonanie testu oraz około 3 spotkania)

Terapia psychologiczna

Psychoterapia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)

Terapia par